Mobilus Professional

Mobilus Professional, vanligen kallat Mobilus, är en programvara för sjukgymnaster, arbetsterapeuter som arbetar med träning, rehabilitering. Mobilus innehåller illustrationer av övningar för olika ändamål. Med Mobilus skapar man specialdesignade individuella program för olika diagnoser och även färdiga mallar för detta. Mobilus är utvecklat med tanke på att ge så hög användarvänlighet som möjligt. Bilder/illustrationer i programmet är av högsta kvalitet och ritas av professionella illustratörer.

 • laptop

  Sök övningar

  Mobilus har ett effektivt söksystem som gör det lätt att hitta passande övningar. Välj bland de över 4000 bilder som finns tillgängliga i dagsläget.

 • searchsystem

  Redigera program:

  Med Mobilus har du möjlighet att anpassa bilderna till varje patient. Att ändra bildtexterna, spegelvända bilder och skriva in aktivitetsvärden är några av funktionerna.

 • camera

  Mallar

  När ett program har sparats som en mall kan man lätt öppna upp mallen och göra eventuella ändringar innan den sparas till patienten. Du kan också exportera mallen och skicka den till en kollega som också använder Mobilus Professional.

 • printer

  Förhandsgranska

  Du kan närsomhelst förhandsgranska programmet för att se resultatet. Du kan även spara programmet i PDF format om du vill e-posta programmet till patienten.

 • Mobilus Professional

  Patient

  Under patient-fliken har du en bra översikt över de program som sparats till varje patient.

Mobilus har ett söksystem som gör det enkelt att hitta de bilder man behöver. Användargränssnittet ger dig en logisk arbetsföljd vilket gör att du kan skapa, spara och skriva ut dina träningsprogram snabbt och enkelt.


Mobilus är anpassat för så väl stora installationer, med flera hundra användare, som mindre installationer och enskilda användare. Mobilus går att installera både i nätverk eller på enskild dator.


Mobilus är utvecklat efter kravspecifikation i samarbete med sjukgymnaster, arbetsterapeuter och IT- och systemutvecklare enligt de krav som ställts på hur ett bildprogram ska fungera som enskilt program och ihop med ett journalprogram. Utveckling sker kontinuerligt i nära samarbete med användare och konsulter i vårt nätverk.


Mobilus har hög standard genom hela programmet, och det viktigaste av allt att det är enkelt att använda. Den logiska arbetsgången gör att det går snabbt att skapa ett träningsprogram. Genom användandet av programmet ökar produktiviteten och kvalitén vid rehabilitering och träning.


Licensen bygger på samtidiga användare, alltså hur många som samtidigt kan utnyttja programmet.


Det har aldrig varit enklare att snabbt skapa ett träningsprogram.